Конкурс туралы хабарлама

Автор: admin от 28-01-2015, 16:56, посмотрело: 16

Конкурс туралы хабарлама

Конкурсты ұйымдастырушы:

Алматы қаласы білім басқармасының «№79 гимназия»  коммуналдық  мемлекеттік мекемесі

050009 Алматы қаласы, Жароков көшесі, 9

e-mail: 79.alschool.kz

байланыс телефондары: +7(727)375-99-47, +7(727) 277-54-17                                                                          

орта білім ұйымында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша конкурс өткізетіндігі туралы хабарлайды.

 

Қызмет Алматы қаласы білім басқармасының «№79 гимназия»  коммуналдық  мемлекеттік мекемесіне орта білім ұйымында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілуі тиіс:

Қызметті алушылар 17391-11 сынып оқушылары,  соның ішінде бюджеттік қаражат есебінен тамақтанатын 1-4  сыныптардың оқушыларының саны -842. Осы қызметті көрсетуге бюджеттік қаражат есебінен бөлінетін сома  ҚҚСты қоспағанда 33 890 000,00 теңгені құрайды, соның ішінде

2015 жылғы 1 наурыздан бастап  2015 жылғы 25 мамырға дейін ҚҚС-ты қоспағанда  13 057 000,00 (он үш миллион елу жеті мың) теңге 00 тиын

2015 жылғы 1 қыркүйектен бастап  2015 жылғы 31 желтоқсанға дейін  ҚҚС-ты қоспағанда  20 833 000,00 (жиырма миллион сегіз жүз жексен үш мың) теңге 00 тиын және әлеуметтік қорғалмаған (аз қамтылмаған) отбасының 26 оқушысы үшін 2015 жылғы 1 қыркүйектен бастап  2015 жылғы 31 желтоқсанға дейін  ҚҚС-ты қоспағанда  1 051 618,00 (бір  миллион алты жүз он сегіз мың) теңге 00 тиын сомаға тамақтандыру тегін; 

          Қызметті көрсету мерзімі 2015 жылғы 1 наурыздан бастап 2015 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

Конкурсқа конкурстық құжаттаманың талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті өнім берушілер жіберіледі.

Конкурстық құжаттаманың көшірмелер пакетін 2015 жылғы 17 ақпанды қоса алғандағы мерзімге дейін Алматы қаласы, Жароков көшесі, 9 мекен-жайы бойынша №46 кабинеттен сағат 09-00-ден сағат 17-00-ге дейін немесе e-mail: 79.alschool.kz интернет ресурсынан алуға болады.

 

Әлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға берілген конвертке салынған конкурстық өтінімдерді  «Алматы қаласы білім басқармасының «№79 гимназия»  коммуналдық  мемлекеттік мекемесіне» Алматы қаласы, Жароков көшесі, 9 мекен-жайы бойынша №46 кабинетке ұсынады (жібереді.)

Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2015 жылғы 18 ақпанда сағат 10-00-ге дейін.

Өтінімдері бар конверттерді ашу келесі мекен-жай бойынша жүргізіледі:

Алматы қаласы, Жароков көшесі, 9 мекен-жайы бойынша №47 кабинетте 2015 жылғы 18 ақпанда сағат 11-00-де.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы келесі телефондар бойынша алуға болады:

 

+7(727)375-99-47, +7(727)277-54-17.

Категория: Открытый конкурс

 

Объявление о конкурсе

Автор: admin от 28-01-2015, 16:50, посмотрело: 16

Объявление о конкурсе по организации питания обучающихся

 

Организатор конкурса:

Коммунальное государственное учреждение «Гимназия №79» Управления образования города Алматы

050009, г.Алматы, ул. Жарокова,9

email: 79.alschool.kz, контактные телефоны: +7(727)375-99-47, +7(727) 277-54-17

объявляет о проведении конкурса по организации питания обучающихся в организации среднего образования.

 

Услуга должна быть оказана:

Коммунальному государственному  учреждению «Гимназия №79» Управления образования города Алматы по организации питания обучающихся в организации среднего образования.

 

Получатели услуги: 1739 учащихся с 1-11 классы, из них 842 учащихся, получающих питание бесплатно за счёт бюджетных средств, сумма выделенная на оказание данной услуги составляет  33 890 000,00 тенге без НДС, в т.ч.

с 01.03.2015г по 25.05.2015г – 13 057 000,00 (тринадцать миллионов пятьдесят семь тысяч) тенге 00 тиын без учета НДС

 с 01.09.2015г по 31.12.2015г – 20 833 000,00 (двадцать миллионов восемьсот тридцать три тысячи) тенге 00 тиын без учета НДС

и бесплатное питание для 26 учащихся из социально незащищённых (малообеспеченных семей) из фонда всеобуча  с 01.03.2015г по 31.12.2015г. на сумму 1 051 618,00 (один миллион пятьдесят одна тысяча шестьсот восемнадцать) тенге  00 тиын без учета НДС.

 

Срок оказания услуги с 01.03.2015г. по 31.12.2015г.

 

К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям конкурсной документации.

 

Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до 
 "17" февраля 2015 года включительно, по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова,9

кабинет № 46 с 09-00 до 17-00 часов и/или на интернет ресурсе по email79.alschool.kz.  

 

 Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в Коммунальное государственное учреждение «Гимназия  №79» Управления образования города Алматы»  

 по адресу:  г.Алматы, ул.Жарокова,9, кабинет № 46. 

 

Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до 10-00 часов 18 февраля 2015 года.

 

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться по следующему адресу: г.Алматы,  ул.Жарокова,9, кабинет № 47,  в 11-00 часов 18 февраля 2015 года.    

 

Дополнительную информацию и справки можно получить по  телефонам: +7(727)375-99-47, +7(727)277-54-17.

  

Категория: Открытый конкурс